proWIN International, företaget som grundades av Gabi och Ingolf Winter 1995, har på bara tio år utvecklats till ett av de ledande, leverantörsobundna direkthandelsföretagen i Europa. Det speciella med proWIN är att de marknadsför sina exklusiva och innovativa produktgrupper via hemdemonstrationer (s.k. home-parties) och på ett utomordentligt bra sätt lyckas kombinera den klassiska direktförsäljningen med Network Marketing. För att uttrycka sig enkelt och tidsenligt skulle vi kunna säga att proWIN är en målinriktad, multikulturell organisation med, för närvarande, fler än 20 000 personer, som har målet att bli framgångsrika tillsammans.

Hos proWIN är inte varje ny kund omedelbart en konsulent – men kan bli det. Förutsättningen: Övertygelse! En genomsnittliga proWIN-konsulenten har mellan 200 och 1500 kunder, för vilka nya produkter och aktuella erbjudanden från de olika produktgrupperna presenteras på hemdemonstrationerna. Ur denna grupp rekryteras nya proWIN-konsulenter som i sin tur finner nya kunder. Fördelar: Det finns inga krav på minimibeställning eller bindande startbeställning.

På proWIN-akademin får motiverade nybörjare en bra grundinformation så att man känner sig bekväm och trygg med produkterna. Efter några ytterligare påbyggnadsseminarier – givetvis helt utan kostnad och därmed riskfria – har karriärsklättringen börjat. En hög inkomst och med den en möjlighet att bygga upp en ny, framgångsrik yrkeskarriär, inget står längre i vägen. Produkternas höga kvalitet och låga belastning på miljön, skapar förutsättningar för en kontinuerlig omsättningsökning.