galltval

Galltvål

Alla gäster som medverkar på ett party får en gästgåva att prova. På ett party är det inget köptvång därför får alla gäster en gratis produkt att prova hemma i lugn och ro. Gästgåvor omfattas inte av våra gällande garantier eftersom den är gratis.