Prowin luftpump
Perfekt, finfördelad spray tack vare innovativ sprutteknik.

Prowin luftpump består av ett pumphuvud och pumpflaska med en volym på 300 ml