Miljöduk

Miljöduken är mycket tålig på grund av dess bambufiber. Denna bambuduk är utvunnen till 100% av bambu i en högteknologisk process.
Dessutom är fibern en biologiskt nedbrytbar väv. Som en naturlig cellulosafiber, kan den brytas ner utan rester av mikrobiologiskt avfall i jorden.