ACTIVE ORANGE WC CLEANER

Löser urinsten, kalkavlagringar, kalk&fettföreningar och fördröjd återsmutsning.

100% power och självrengörande på grund av det aktiva skummet.

Extremt hög verkan och är ännu mer effektiv om man använder detta skum tillsammans med vår V7 toalettborste.

Detta ger dig enkel rengöring i ett enda steg – kombinationen av glansigt, rent och fräscht!