PROWIN AIR

Prowin AIR neutraliserar föroreningar i luften
Städa och samtidigt förbättra inomhusluften. Prowin AIR neutraliserar dålig lukt i luften och rensar ut föroreningar såsom formaldehyd, aldehyder och andra förorenande molekyler.

  • Mycket absorberande
  • Långsiktigt effektiv
  • Lätt och säkert att använda
  • Bättre inomhusklimat genom att minska lukt och föroreningar
  • Snäll mot miljö och natur
  • Effektiv dygnet runt